La pràctica del silenci

Solsona 2016 (87)La nostra pràctica de silenci se sosté en tres pilars: la respiració, les mans i el mantra. La respiració conscient, un ancoratge que compartim amb totes les tradicions meditatives del món, ajuda a l’assossec corporal i a la concentració mental. L’atenció a les palmes de les mans, com a centre energètic d’una força extraordinària, i el mantra, com a paraula de pregària que ens neteja de tota activitat interior, singularitzen el nostre camí de meditació, el de més tradició a Occident.

Per a nosaltres el desert és important, és a dir l’experiència espiritual de cada persona, però també l’amistat, o sigui la relació amb els altres. D’aquí que ens apleguem en el nostre Seminari de silenci, que ofereix la possibilitat de meditar regularment i en comunitat. Comencem i acabem, amb una sentada de 25 minuts de silenci i quietud precedida d’algun moviment preparatori corporal. El silenci ve precedit d’una pregària conjunta de la seqüència de Pentecosta i acaba amb la pregària de l’abandó de Charles de Foucauld.

Entre les dues sentades celebrem un senzill ritu de la Paraula, que recull i incentiva la nostra pràctica espiritual.

En el ritu de la Paraula es proclama un text de l’evangeli que s’estudia personalment i en petits grups. La nostra intenció no és intel·lectual, sinó sapiencial: no busquem tant entrar en el text com que el text penetri en nosaltres. El treball en grup promou l’escolta de l’altre i el compartir més la nostra experiència que no pas les nostres opinions.

A banda d’aquestes activitats, periòdicament s’organitzen tallers d’iniciació a la meditació, jornades de formació i recessos d’iniciació i aprofundiment.

A més a més dels seminaris de meditació, ens reunim mensualment en el Fòrum Panikkar. Un fòrum d’Amics del Desert és un grup d’una quinzena de persones que es reuneix mensualment amb l’objectiu de rebre informació sobre l’associació, participar-hi activament i formar-se en la tradició espiritual de què els Amics del Desert són hereus. Cada fòrum ha rebut el nom d’alguna persona rellevant en la pràctica del silenci. El de Barcelona porta el nom de Raimon Panikker.

El fòrum es desenvolupa en tres parts: una de paraula, una de silenci i una tercera novament de paraula. La seva estructura, doncs, és inversa a la dels seminaris de silenci.

La primera paraula és de caràcter formatiu, a partir de textos d’interès que s’han repartit prèviament. El curs 2015-2106 seguim el llibre Exercicis de contemplació, de Franz Jalics.

El silenci es desenvolupa com en els seminaris: amb atenció a la respiració, l’ancoratge de les mans i la recitació del mantra.

La segona paraula té un caràcter informatiu i participatiu en relació a l’associació mateixa, en un clima respectuós, tolerant i democràtic.

El Seminari de silenci es reuneix cada primer i tercer dimarts de mes no festius, de 18:30 a 20:30.